Windykacja należności

„Pacta sunt servanda”  Umów należy dotrzymywać  Digesta 2,14,7,7

Kancelaria wybrała jako główny zakres świadczonych usług pomoc w windykacji należności.

W ramach obsługi prawnej podejmujemy czynności prewencyjne oraz monitorujące zaległości finansowe Państwa kontrahentów. Niezapłacone bowiem należności finansowe powodują znaczne straty firmy, w szczególności skutkować utratą płynności finansowej.

Już na etapie przedsądowym podejmujemy starania do polubownego załatwienia sprawy. Następnie, gdy powyższe czynności nie dają wymiernego rezultatu kierujemy sprawę do sądu miejscowo i rzeczowo właściwego. Uwzględniając potrzeby klientów oraz kierując ekonomiką procesową na życzenie klientów prowadzimy także w trybie Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU) przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie. Kancelaria współpracuje z Centrum Windykacji Gospodarczej, która poprzez usługi detektywistyczne zwiększa skuteczność egzekucję należności pieniężnych.