Kontrakty handlowe

Pacta sunt servanda”  Umów należy dotrzymywać  Digesta 2,14,7,7

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców. Zasadniczą idea jaka nam przyświeca jest takie ukształtowanie stosunków umownych, aby w jak najkorzystniejszy sposób zabezpieczyć interesy przedsiębiorcy na przyszłość. Poprzez uprzednie negocjacje staramy się przyjąć postanowienia umowne, które w maksymalny sposób ograniczą ryzyko transakcji oraz realizowanych projektów inwestycyjnych. Opiniujemy, wskazujemy na zagrożenia poszczególnych postanowień umownych oraz proponujemy znacznie bliższe interesowi klienta rozwiązania.