Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

w reprezentowaniu Klientów w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zapewniamy doradztwo prawne oraz reprezentację sądową i przedsądową, broniąc interesów naszych Klientów w sporach z ich konkurentami, którzy dopuszczają nieuczciwej konkurencji m.in. poprzez:

– stosowanie wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa,

– fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,

– wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,

– naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,

– nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,

– naśladownictwo produktów,

– pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,

– nieuczciwą lub zakazaną reklamę, w tym nieuczciwą reklamę porównawczą.