Prawo medyczne

 • prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia;
 • doradztwo przy przekształceniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego;
 • przeprowadzanie likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • tworzenie nowych podmiotów, bazujących na działalności podmiotów likwidowanych;
 • opracowywanie scenariuszy restrukturyzacji zadłużenia jednostek leczniczych oraz wdrażanie ich w życie;
 • optymalizację prowadzonej działalności pod kątem zmniejszenia obciążeń finansowych i podatkowych;
 • obsługę prawną inwestycji kapitałowych na rynku usług medycznych, w szczególności w procesach zakupu innych podmiotów medycznych;
 • poszukiwanie inwestorów dla firm medycznych oraz doradztwo prawne przy tworzeniu, negocjowaniu i zawieraniu umów inwestycyjnych;
 • doradztwo w kontaktach z instytucjami finansowymi;
 • obsługę przetargów na budowę nowych placówek leczniczych;
 • doradztwo przy projektowaniu i realizacji inwestycji, w tym opracowywanie koncepcji transakcji i struktury finansowania projektów inwestycyjnych;
 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych na linii lekarz ? pacjent oraz zakład opieki zdrowotnej ? pacjent;
 • reprezentowanie Klientów w sporach z organami administracji publicznej (NFZ, Ministerstwo Zdrowia, gmina).