Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorców w zakresie:

 • przygotowywania i opiniowania projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji),
 • opiniowania podejmowanych przez pracodawcę działań związanych z zatrudnianiem polskich pracowników zagranicą oraz obcokrajowców w Polsce i ich zgodności z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych,
 • reprezentowania pracodawcy w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy obejmujące kompleksowe prowadzenie spraw we wszystkich instancjach sądowych na zasadach ustalonych z pracodawcą, w tym: uczestnictwo w rozprawach, przygotowywanie pism procesowych,
 • pomocy w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników,
 • reprezentowania pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi,
 • pomocy w zakresie renegocjacji Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz przekształcania ich w Regulaminy Wynagrodzeń i Pracy,
 • pomocy w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do Europejskich Rad Zakładowych oraz Rad Pracowników,
 • restrukturyzacji systemów nagród jubileuszowych oraz odpraw,
 • pomocy prawnej dla pracowników.

W obszarze ubezpieczeń społecznych Kancelaria świadczy usługi w następującym
zakresie m. in:

 • bieżącego doradztwa prawnego,
 • sporządzania opinii prawnych oraz informacji prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
 • reprezentacji pracodawcy w sporach z organem rentowym,
 • reprezentacji pracodawcy w sporach sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych we wszystkich instancjach,
 • doradztwa w zakresie utworzenia i prowadzenia u pracodawcy programów dobrowolnych form oszczędności emerytalnych, w tym szczególności PPE.