Prawo bankowe

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie całościowej obsługi transakcji zawieranych w praktyce bankowej, tym w zakresie finansowania inwestycji i ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności oraz czynności związanych z restrukturyzacją zadłużenia. Zajmujemy się także bieżącym doradztwem w zakresie stosowania przepisów prawa w praktyce bankowej.

Obszar naszej praktyki obejmuje:

przygotowywanie, opiniowanie i uczestnictwo w negocjowaniu umów dotyczących produktów bankowych,

opracowywanie i opiniowanie dokumentacji zabezpieczeń wierzytelności banków i instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem hipotek i zastawów,

przygotowywanie opinii prawnych z zakresu stosowania przepisów prawa cywilnego, bankowego i upadłościowego w praktyce bankowej, w tym w zakresie treści stosowanych w praktyce bankowej wzorców umownych oraz w kwestiach związanych z tajemnicą bankową.

  • obsługę prawną banków, instytucji kredytowych i finansowych, a także firm doradztwa finansowego w zakresie oferowanych przez te podmioty usług,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie możliwości prawnych i faktycznych w zakresie funkcjonowania instytucji kredytowych i finansowych,
  • doradztwo w procesach restrukturyzacji zobowiązań,
  • sporządzanie i opiniowanie niestandardowych umów w ramach usług oferowanych przez banki oraz instytucje kredytowe i finansowe.